Generalforsamling 2010

GENERALFORSAMLING  I EGF

den 13. april 2010


Solvejg Jensen blev foreslået og valgt som dirigent.
 
Ingrid Stokholm aflagde beretning for tiden siden sidste generalforsamling i april 2009 til nu. Hun beskrev bl.a. ”årets gang” i foreningen og orienterede om alle de arrangementer, der er afviklet og de konkurrencer og stævner, som foreningens hold har deltaget i.
 
Jytte Jensen omdelte og gennemgik årsregnskabet for 2009.
 
Både beretning og regnskab blev godkendt.
 
Ingrid Lykke Stokholm, Sonja Nielsen og Solvejg Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Nicholai Rømer udtræder i utide på grund af flytning til Sjælland – Bettina Lauridsen træder i hans sted. Bitten Vibe og Henriette Klitaa blev genvalgt som suppleanter (Henriette som 1. suppleant) og Kaj Andersen og Inga Henriksen blev foreslået som henholdsvis revisor og revisorsuppleant og begge blev genvalgt.

Ingrid bød tirsdag, den 13. april 2010 velkommen til de 12 fremmødte.

Havemoses Pokal tildeltes i år Ingrid Stokholm bl.a. for at være aktiv leder i 49 år og medlem af bestyrelsen i 36 år, heraf mange år (i hvert fald 25 år) som formand.
 
Jubilæumslegatet tildeltes i år Jytte Jensen bl.a. for jobbet som kasserer og for arbejdet med at istandsætte og rengøre ”Hytten”.
💙 TUSIND TAK 💙 

Vi skylder jer alle et stort TAK for den flotte opbakning ved vores opvisning i går 👏🏻

Alle hold var lettede og stolte over endelig at være på opvisningsgulvet igen, og det var fantastisk at se så mange på tilskuerpladserne 💪🏻

Der skal også lyde et kæmpe tak til alle gymnaster, instruktører og ikke mindst sponsorer og frivillige for at være med til at gøre vores opvisning til en kæmpe succes. Vi kunne ikke have gjort det uden jer! 💙

Esbjerg Gymnastik Forening

EGF-Hallen Haraldsgade 39-41
6700 Esbjerg
CVR.nr. 32574297

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.