Generalforsamling 2012

GENERALFORSAMLING  I EGF

Tirsdag d. 9. April 2013


Ad. 1.)
Ingrid Stokholm blev foreslået og valgt som dirigent. Ingrid konstaterede at generalforsamling har været rettidigt annonceret på hjemmesiden.
 
Ad. 2)
Solveig Jensen aflagde beretning fra April 2012 – April 2013. Beretningen blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til dette referat.
 
Ad. 3.)
Jytte Jensen gennemgik det uddelte regnskab for året 2012. Resultatet viste et overskud i EGF på 47.600 kr. efter afskrivning.
Regnskabet blev godkendt og vedlagt.
 
Ad. 4.)
Betina Lauridsen, Jytte Jensen og Kirsten Klitaa. Betina Lauridsen ønsker ikke genvalg.
Hanne Agerbæk og Jytte Stokvad er foreslået af bestyrelsen.
Kirsten Klitaa og Jytte Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Hanne Agerbæk og Jytte Stokvad blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen er nu fuldtallig og Bitten Højbjerg er suppleant hertil.
 
Ad. 5.)
Gitte Carlsson blev foreslået og valgt som ny revisor.
 
Ad. 6.)
Inga Henriksen blev foreslået og genvalgt som revisorsuppleant.
 
Ad. 7.)
Ingen indkomne forslag.
 
Ad. 8.) Evt.
 

 • Diskussion om sæsonen slutter for tidligt. Der kommer ikke så mange gymnaster efter vores opvisning.
 • Sommer-Zumba fra nu til uge 26 for kr. 20 pr. gang. Der skal noget på hjemmesiden.
 • Solveig Jensen fik en forsinket gave, da hun har 35 års jubilæum, hvilket blev glemt til opvisningen.

 
Ad. 9)
Ingen kandidater til Havemoses Pokal.
 
Ad. 10.)
Ingen kandidater til jubilæumslegatet.
 
Formand Solveig Jensen takker for fremmødet og for god ro og orden.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning v/Solvejg.
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/Jytte.
 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af revisor.
 6. Valg af revisorsuppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
 9. Havemoses pokal
 10. Jubilæumslegat

 
Deltagere:
Gitte Carlsson, Betina Lauridsen, Ingrid Stokholm, Solveig Jensen, Jytte Jensen, Sonja Nielsen, Inga Henriksen,
Hanne Agerbæk, Bitten Højbjerg, Yrsa Petersen, Lisbeth Sallberg.
Solveig Jensen bød velkommen til de 11 fremmødte.

💙 TUSIND TAK 💙 

Vi skylder jer alle et stort TAK for den flotte opbakning ved vores opvisning i går 👏🏻

Alle hold var lettede og stolte over endelig at være på opvisningsgulvet igen, og det var fantastisk at se så mange på tilskuerpladserne 💪🏻

Der skal også lyde et kæmpe tak til alle gymnaster, instruktører og ikke mindst sponsorer og frivillige for at være med til at gøre vores opvisning til en kæmpe succes. Vi kunne ikke have gjort det uden jer! 💙

Esbjerg Gymnastik Forening

EGF-Hallen Haraldsgade 39-41
6700 Esbjerg
CVR.nr. 32574297

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.