Generalforsamling 2012

GENERALFORSAMLING  I EGF

Tirsdag d. 9. April 2013


Ad. 1.)
Ingrid Stokholm blev foreslået og valgt som dirigent. Ingrid konstaterede at generalforsamling har været rettidigt annonceret på hjemmesiden.
 
Ad. 2)
Solveig Jensen aflagde beretning fra April 2012 – April 2013. Beretningen blev godkendt.
Beretningen vedhæftes som bilag til dette referat.
 
Ad. 3.)
Jytte Jensen gennemgik det uddelte regnskab for året 2012. Resultatet viste et overskud i EGF på 47.600 kr. efter afskrivning.
Regnskabet blev godkendt og vedlagt.
 
Ad. 4.)
Betina Lauridsen, Jytte Jensen og Kirsten Klitaa. Betina Lauridsen ønsker ikke genvalg.
Hanne Agerbæk og Jytte Stokvad er foreslået af bestyrelsen.
Kirsten Klitaa og Jytte Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Hanne Agerbæk og Jytte Stokvad blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen er nu fuldtallig og Bitten Højbjerg er suppleant hertil.
 
Ad. 5.)
Gitte Carlsson blev foreslået og valgt som ny revisor.
 
Ad. 6.)
Inga Henriksen blev foreslået og genvalgt som revisorsuppleant.
 
Ad. 7.)
Ingen indkomne forslag.
 
Ad. 8.) Evt.
 

 • Diskussion om sæsonen slutter for tidligt. Der kommer ikke så mange gymnaster efter vores opvisning.
 • Sommer-Zumba fra nu til uge 26 for kr. 20 pr. gang. Der skal noget på hjemmesiden.
 • Solveig Jensen fik en forsinket gave, da hun har 35 års jubilæum, hvilket blev glemt til opvisningen.

 
Ad. 9)
Ingen kandidater til Havemoses Pokal.
 
Ad. 10.)
Ingen kandidater til jubilæumslegatet.
 
Formand Solveig Jensen takker for fremmødet og for god ro og orden.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning v/Solvejg.
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/Jytte.
 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af revisor.
 6. Valg af revisorsuppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
 9. Havemoses pokal
 10. Jubilæumslegat

 
Deltagere:
Gitte Carlsson, Betina Lauridsen, Ingrid Stokholm, Solveig Jensen, Jytte Jensen, Sonja Nielsen, Inga Henriksen,
Hanne Agerbæk, Bitten Højbjerg, Yrsa Petersen, Lisbeth Sallberg.
Solveig Jensen bød velkommen til de 11 fremmødte.

EGF er foreningen for frivillige 🇩🇰 Vores be EGF er foreningen for frivillige 🇩🇰
Vores bestyrelse- og udvalgsmedlemmer har nu påbegyndt frivillighedsuddannelsen udbudt af DGI som strækker sig over det næste halve år.

Har man lyst til at vide mere eller måske selv være frivillig så er vores dør åben 🤸‍♀️
Kontakt os på Facebook eller email: formand@egf.dk

 #gymnastik #dgi #uddannelse #foreningsliv #frivilligtarbejde
De sidste detaljer bliver snakket igennem inden sæsonstart. Vi har nu styr på corona-forholdsregler, hjemmeside, trænere på alle hold med mere

#esbjerg #gymnastik #forening #dgi #ledermøde #6700 #fritidmedindhold #bevægdigforlivet

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.